عهد دوم

باز هم عهد میکنم اگر دستانم را بگیری؛ تا آخر دنیا با تو بیایم و دستانت را هیچگاه رها نکنم....می دانم که هنوز دوستم داری.

/ 0 نظر / 19 بازدید