عهد نامه

...................................... از روزی که یادم هست,با تو عهد میبستم.ولی افسوس که عهد هایم میشکستم.عهد نامه را مینویسم تا یاریم کنی همیشه دست در دستان تو داشته باشم.

دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
3 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
5 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
2 پست
عاشورا
1 پست
رسانه
1 پست
حافظ
1 پست
شب_قدر
1 پست
مدرنیته
3 پست
جهادی
1 پست
تجملات
1 پست
انسانیت
1 پست
پلاستیک
2 پست
فرهنگ
2 پست
مالزی
1 پست
میانمار
1 پست
تکنولوژی
2 پست
مترو
1 پست
تقوی
1 پست
هیأت
1 پست
صهیونیسم
1 پست
بدحجابی
1 پست
تبلیغات
1 پست
شهدا
1 پست
پوشش
3 پست
حجاب
2 پست
هویت
2 پست
اصالت
1 پست
diffrentivity
1 پست